Pardavimo ir ženklodaros gairės

„Street View“ pardavimo ir ženklodaros gairės skirtos profesionaliems fotografams ir agentūroms. Šios gairės gali padėti jums išsiskirti iš kitų bendraautorių, suteikti galimybę išnaudoti visus „Street View“ pranašumus virtualiosios realybės forma ir suteikti galimybę klientams išdidžiai demonstruoti savo „Street View“ būseną. Galite pasinaudoti šiais ištekliais, kad pagerintumėte savo pardavimo perspektyvas.

Animuotieji paveiksliukai „Užeikite“

Animuotieji paveiksliukai „Užeikite“

 • Reklamuokite naujai nufotografuotas įmones, kurios buvo pridėtos prie „Street View“
 • Išspausdinkite šį animuotojo paveiksliuko dizainą naudodami pasirinktą spausdinimo paslaugą
Ženklelio „Patikima“ failas

Ženklelio „Patikima“ failas

 • Tinkami „Street View“ bendraautoriai gali naudoti ženklelį „Patikima“ ir transporto priemonės ženklelį laikydamiesi toliau pateiktų pardavimo ir ženklodaros gairių
 • Netinkami arba nebetinkami bendraautoriai negali naudoti šių ženklelių
Google Cardboard

Google Cardboard

 • Mėgaukitės „Street View“ virtualiojoje realybėje
 • Puikiai tinka demonstracijoms ar kaip dovana klientui
 • Jei užsakysite daugiau nei 100 vienetų, galėsite gauti tinkintų grafinių elementų ir mažesnę kainą už vienetą (7,59 USD)
 • Apsilankykite „Maxbox VR“ ir gaukite patikimiems profesionalams, norintiems siūlyti tinkintą „VR Cardboard“, skirtų nuolaidų.

Prekės ženklo naudojimo standartai

Net jei nesate programos „Patikima“ narys, kai kurios iš toliau pateiktų gairių vis tiek gali būti jums taikomos. Jei būtų įdomu prisijungti prie programos „Patikima“, skaitykite straipsnį „Išsiskirkite kaip patikimas profesionalas“, jame sužinosite daugiau apie reikalavimus.

Tik patikimos įmonės statusą pelniusios įmonės ir patikimo fotografo statusą pelnę fotografai gali naudoti „Google“ žemėlapių funkcijos „Street View“ prekės ženklą ir ženklelį „Patikima“ kaip rinkodaros išteklius. Jei esate patikimas profesionalas, raginame jais pasinaudoti, kad išsiskirtumėte iš kitų. Patikimi profesionalai gali naudoti ženklelį „Patikima“, tekstinius ženklus ir prekės ženklo dalis, įskaitant „Google“ žemėlapių ir „Street View“ ar kitus susijusius logotipus. Toliau aprašyta, ką galite ir ko negalite su jais daryti. Jei manote, kad kas nors pažeidžia „Google“ leidžiamo prekės ženklo išteklių naudojimo taisykles, galite pranešti apie tokius netinkamo naudojimo atvejus.

Ką galite daryti

Ką galite daryti

 • Ženklelį „Patikima“ ir prekės ženklo dalis naudokite tik tuo atveju, jei esate sertifikuotas programos narys
 • Siūlykite profesionalias 360º nuotraukas kaip vieną iš savo verslo paslaugų
 • Neatsižvelgiant į tai, kur bus rodomas ženklelis „Patikima“, pateikite jį tik baltame fone su pakankamu užpildymu
 • Ženklelį „Patikima“ naudokite tik su savo vardu ar įmonės pavadinimu ir logotipu
 • Ženklelį „Patikima“ ir prekės ženklo dalis naudokite svetainėse, pristatymuose, darbo aprangoje ir spausdintinėje pardavimo medžiagoje
 • Pasirūpinkite, kad ženklelis ir prekės ženklo dalys nebūtų geriausiai matomi elementai puslapyje ar aprangoje
 • Jei grafiniai elementai rodomi ant transporto priemonės stogo, galite naudoti tik savo prekės ženklą ir logotipą
Ko negalite daryti

Ko negalite daryti

 • Klaidingai nenurodykite ir neslėpkite, kad dalyvaujate programoje „Patikima“, kai bendrausite su kitomis įmonėmis.
 • Nereklamuokite savo teikiamų paslaugų (pvz., patikimo „Street View“ turinio teikėjo) kartu su vietos gido naryste. Patarimų, kaip toliau siūlyti fotografijos paslaugas dalyvaujant Vietos gidų programoje, rasite „Local Guides Connect“ įraše.
 • Nekeiskite „Google“ žemėlapių, „Street View“, ženklelių „Patikima“, logotipų ar tekstinių ženklų, įskaitant bet kokių grafinių elementų pridėjimą, vaizdų ištempimą ar jų vertimą.
 • Nenaudokite ženklelio siekdami suklaidinti ar piktnaudžiauti. Pvz., nenaudokite ženklelio siekdami sudaryti įspūdį, kad „Google“ remia kokį nors produktą ar paslaugą.
 • Domeno pavadinime nenaudokite „Google“, „Google“ žemėlapių, „Street View“, ženklelio „Patikima“ ar bet kokio kito „Google“ prekės ženklo (ar į juos panašių prekės ženklų)
 • Nerodykite „Street View“ piktogramos arba ant transporto priemonės naudojamų prekės ženklo „Patikima“ dalių:
  • jei nesate programos „Patikima“ narys;
  • didesnių nei 12 col. x 5 col. arba 30 cm x 12 cm ant transporto priemonės;
  • kaip reikšmingiausios arba vienintelės prekės ženklo dalies ant transporto priemonės.
  • Pavyzdys
Prekės ženklo naudojimo standartai

Prekės ženklo rodymas 360º nuotraukų nadyre ar zenite

 • Naudokite savo įmonės atitinkamo dydžio logotipą ar pavadinimą nadyre arba zenite. Formato kriterijai nurodyti politikos gairėse.
 • Jei naudojate prekės ženklą vaizdo nadyre arba ant transporto priemonės stogo, privalote:
  • turėti leidimą naudoti prekės ženklą;
  • rodyti tik susijusį turinį (pvz., reklamuoti vietos turizmą) arba nurodyti turinio savininką.
 • Jei nurodote turinio rėmėją ar savininką, prie rodomo prekės ženklo:
  • negali būti pateikiamas „Google“ prekės ženklo išteklius;
  • negali būti pateikiami reklaminiai grafiniai elementai ar tekstas (nebent šie elementai ar tekstas yra susijęs su vaizduojama vieta);
  • turi būti nurodoma „Remia“ ar atitinkamas vertimas.
 • Nenaudokite ženklelio „Patikima“ ar kito „Google“ prekės ženklo 360º nuotraukų nadyre ar zenite (įskaitant grafinius elementus ant stogo, kuriuos gali užfiksuoti fotoaparatas).

Be šių gairių, turite laikytis „Google“ tinkamo naudojimo taisyklių, prekių ženklų taisyklių ir nuostatų, geografinių rodiklių naudojimo gairių ir visų kitų „Google“ prekių ženklų naudojimo gairių.

Pastaba: jei nesivadovausite šiomis gairėmis, galite prarasti sertifikatą, teisę naudoti ženklelį „Patikima“ ir kitas prekės ženklo dalis.

Skaidrumas ir atskaitingumas

Svarbu, kad parduodami savo fotografijos paslaugas kitiems taip pat išlaikytumėte skaidrumą ir suprastumėte su kitais žmonėmis, prekių ženklais ir vietiniais įstatymais susijusias pareigas bei teises.

Sąžiningas atstovavimas

Sąžiningas atstovavimas

Fotografai ir agentūros negali prisistatyti kokiu nors būdu nurodydami, kad jie dirba „Google“. Prisistatykite sąžiningai kaip visiškai nepriklausomas juridinis asmuo ir informuokite klientus apie „Google“, kaip leidimo paslaugas teikiančio asmens arba tarnybos, apribotą vaidmenį.
Asmeninė atsakomybė

Asmeninė atsakomybė

Paskelbti vaizdai paprastai matomi „Google“ žemėlapiuose po kelių sekundžių, tačiau vėliau jie gali būti atmesti, jei neatitiks „Google“ žemėlapių vaizdų politikos arba „Google“ žemėlapių paslaugų teikimo sąlygų.
 • Jei užsakytas vaizdas „Google“ žemėlapiuose bus atmestas, už problemos sprendimą liks atsakingas fotografas arba agentūra ir įmonės savininkas
 • Rekomenduojame fotografams nedelsiant pataisyti ar pakeisti politikos neatitinkančius vaizdus ir užtikrinti, kad jie būtų patvirtinti „Google“ žemėlapiuose, arba grąžinti klientui visus pinigus, jei neįmanoma išspręsti problemos
Vaizdo savininkas

Vaizdo savininkas

Rekomenduojame pradėjusiems bendradarbiauti fotografams arba agentūroms ir įmonių savininkams pasirašyti dvišalę sutartį, kurioje būtų nurodyti sutarties terminai, garantijos ir būsimos nuosavybės sąlygos.
 • Nurodykite, kas bus vaizdo savininkas, kai nuotrauka bus parengta. Jei fotografas arba agentūra išlaikys nuosavybės teises, įsitikinkite, kad įmonės savininkas žino, kaip jis galės naudoti vaizdą, nepažeisdamas fotografo arba agentūros autorių teisių. Jei nuosavybė perduodama įmonės savininkui, įsitikinkite, kad fotografas arba agentūra sutinka perduoti vaizdus ir supranta, kokias teises gali išlaikyti.
 • Tas pats vaizdas negali būti skelbiamas dukart dviejose paskyrose (pvz., fotografo ir įmonės savininko).
Laikymasis vietos įstatymų

Laikymasis vietos įstatymų

Aptarnaudami klientus būtinai laikykitės visų vietinių ir federalinių teisės aktų. Neteikite klaidingos informacijos apie savo įgūdžius ar galutinę atlikto darbo kokybę. Taip pat būtinai naudokite atitinkamas draudimo priemones, būtinas atliekant darbą, kuriam esate pasamdyti.
Vaizdo matomumas

Vaizdo matomumas

„Google“ reitinguos vaizdus „Google“ žemėlapiuose, neatsižvelgdama į jokias sutartines nuostatas arba komercines sutartis tarp trečiųjų šalių, įskaitant sutartis tarp įmonių savininkų ir fotografų. Faktas, kad įmonės savininkas sumokėjo profesionaliam fotografui už nuotrauką, neužtikrina gerų vaizdo reitingų ar jo rodymo „Google“ žemėlapiuose sąlygų.
Nėra interesų konflikto

Nėra interesų konflikto

Kai kuriose „Google“ programose (ypač Vietos gidų) taikomas reikalavimas dalyvauti neprofesionaliu lygiu (pvz., už pridėtą turinį negaunant atlygio). Jei teikiate paslaugas (pvz., reklamuojatės kaip patikimas „Street View“ turinio teikėjas), svarbu kartu nereklamuoti šių profesionalių paslaugų su kitomis neprofesionaliomis paslaugomis, kurios teikiamos nešališkai (pvz., galimybe paskelbti įvertinimą ar apžvalgą kaip vietos gidas).