„Google“ tikslas – padėti pažinti jus supantį pasaulį. Pasisemkite daugiau patirties per mūsų platformose pateikiamus vaizdus, kurie padės apžvelgti ir ištyrinėti netoliese ar bet kur kitur pasaulyje esančias vietoves. Dedame daug pastangų siekdami užtikrinti, kad vaizdai būtų naudingi ir atitiktų pasaulį, kurį tyrinėja mūsų naudotojai.

„Street View“ vaizdus gali pateikti išorinės šalys arba „Google“. Juos galite atskirti pagal kiekviename vaizde rodomą priskyrimo pavadinimą ar piktogramą. Vaizdai, kuriuos nufotografavo išorinė šalis ir paskelbė „Google“ žemėlapiuose, priklauso tam bendraautoriui (arba jo paskirtam teisių tęsėjui).

Šiame puslapyje pateikiama „Google“ surinktų „Street View“ vaizdų politika. Norėdami susipažinti su naudotojų pateiktais „Street View“ vaizdais, žr. Žemėlapių naudotojų pateikto turinio politiką.

„Google“ surinktų „Street View“ vaizdų politika

Siekdami užtikrinti, kad kiekvienas, peržiūrintis „Street View“ vaizdus, gautų teigiamos ir naudingos patirties, sukūrėme šią „Google“ surinktų „Street View“ vaizdų politiką. Joje aiškinama, kaip elgiamės su netinkamu turiniu ir kokius kriterijus taikome, kad „Street View“ vaizdai būtų paskelbti „Google“ žemėlapiuose. Retkarčiais perskaitykite iš naujo, nes galime bet kuriuo metu atnaujinti politiką.

„Street View“ vaizdai nėra realiojo laiko vaizdai

„Street View“ vaizduose rodoma tik tai, ką galėjome matyti važiuodami tą dieną pro konkrečią vietą. Paskui vaizdai apdorojami kelis mėnesius. Tai reiškia, kad turinys, kurį matote, gali būti kelių mėnesių ar net kelerių metų senumo. Kai kurių vietovių vaizdus rinkome daug metų. Tų vaizdų pasikeitimus galite peržiūrėti naudodami laiko mašinos funkciją.

Suliejimas

„Google“ imasi įvairių veiksmų, kad apsaugotų asmenų privatumą, kai „Street View“ vaizdai skelbiami „Google“ žemėlapiuose.

Mes sukūrėme pažangią veidų ir automobilių numerių suliejimo technologiją, kurią naudojant „Google“ surinktuose „Street View“ vaizduose suliejami atpažįstami veidai ir automobilių numeriai. Jei matote savo veidą ar automobilio numerį, kurį reikia papildomai sulieti, arba jei norite, kad sulietume visą jūsų namą, automobilį ar kūną, pateikite užklausą naudodami įrankį „Pranešti apie problemą“. Atminkite, kad, „Google“ suliejus vaizdą, to atšaukti nebebus galima. Jei pateiksite užklausą sulieti jūsų namą „Street View“ vaizduose, jis bus sulietas ir visuose ankstesniuose bei būsimuose vaizduose.

Papildoma informacija:

  • Google Ireland yra atsakinga už informacijos, kuri gali būti surinkta kaip dalis Gatvės vaizdo paslaugos Lietuvoje, tvarkymą;
  • veidai ir automobilių numeriai Gatvės vaizdo nuotraukose bus suliejami prieš jas paskelbiant, o paskelbtų nuotraukų kopijose – per vienerius metus po nuotraukų paskelbimo;
  • iš teismo ar įstatymus įgyvendinančių institucijų gautas teisėtas reikalavimas, priimtas laikantis tinkamo teisinio proceso, galėtų būti vienintelis atvejis, kai teoriškai galėtume perduoti Gatvės vaizdo nuotraukas tretiesiems asmenims (ne Google).

Netinkamas turinys

Apie netinkamą turinį galite pranešti naudodami nuorodą „Pranešti apie problemą“. Šias kategorijas vertiname kaip netinkamą turinį, išskyrus atvejus, kai turinys turi meninės, lavinamosios ar dokumentinės vertės.

Intelektinės nuosavybės pažeidimai

Intelektinės nuosavybės pažeidimai

Neleidžiame skelbti vaizdų ar bet kokio kito turinio, kuris pažeidžia kitų asmenų teises, įskaitant autorių teises. Jei reikia daugiau informacijos arba norite pateikti STATĮ užklausą, peržiūrėkite mūsų autorių teisių procedūras.

Piktograma „Nepadorus seksualinis turinys“

Nepadorus seksualinis turinys

Neleidžiame skelbti nepadoraus seksualinio turinio.

Piktograma „Neteisėtas, pavojingas ar smurtinis turinys“

Neteisėtas, pavojingas ar smurtinis turinys

Neleidžiame turinio, kuris yra neteisėto pobūdžio, skatina pavojingą ar nusikalstamą veiką arba kuriame yra tikroviškų smurtinio pobūdžio ar nepagrįsto smurto vaizdų.

Piktograma „Priekabiavimas ir grasinimai“

Priekabiavimas ir grasinimai

Neleidžiame asmenims naudoti turinio, kuriame „Street View“ vaizdai naudojami priekabiavimo prie kitų asmenų, tyčiojimosi iš jų ar jų puolimo tikslais.

Neapykanta

Neapykanta

Neleidžiame turinio, kuris reklamuoja arba toleruoja žiaurų elgesį su asmenimis arba jų grupėmis dėl jų rasės ar etninės kilmės, religijos, negalios, lyties, amžiaus, tautybės, karinės tarnybos, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės.

Piktograma „Teroristinis turinys“

Teroristinis turinys

Draudžiame teroristinėms organizacijoms naudotis šia paslauga bet kokiais tikslais, įskaitant verbavimą. Taip pat pašalinsime su terorizmu susijusį turinį, pvz., turinį, kuris reklamuoja teroristinius veiksmus, skatina smurtą arba šlovina teroristines atakas.

Piktograma „Pavojus vaikui“

Pavojus vaikui

Pagal „Google“ politiką visiškai netoleruojamas turinys, kuriame išnaudojami ar skriaudžiami vaikai. Tai apima visus vaizdus seksualinio piktnaudžiavimo tema ir visą turinį, kuriame pateikiami seksualinio pobūdžio vaizdai su vaikais. Jei pastebite turinį, kuriame, jūsų manymu, tokiu būdu yra išnaudojami vaikai, nebendrinkite jo dar kartą ir nekomentuokite, net jei jūsų tikslas yra pranešti apie jį „Google“. Jei tokio turinio rasite kur nors kitur internete, susisiekite tiesiogiai su Nacionaliniu dingusių ir išnaudojamų vaikų centru (NCMEC, angl. „National Center for Missing and Exploited Children“).

Piktograma „Asmens identifikavimo informacija“

Asmens identifikavimo informacija

Neleidžiame naudoti turinio, kuriame yra asmens identifikavimo informacijos, pavyzdžiui, kredito kortelės ar asmens tapatybės kortelės duomenų, medicininių įrašų ar Vyriausybės išduotų asmens dokumentų – nesvarbu, ar tai būtų jūsų, ar kieno nors kito informacija.